stichting LAURENTIUS
vierlingsbeek

Onze missie

 

De Laurentiuskerk beschikbaar maken en houden voor de bewoners van Vierlingsbeek-Groeningen, met de volgende doelstelling:

Behoud van het kerkgebouw als ontmoetingspunt voor persoonlijke bezinning en reflectie.
Beschikbaar blijven als cultuur-historisch erfgoed van en in Vierlingsbeek.
Beschikbaar blijven als baken en herkenningspunt van en in Vierlingsbeek.
Breder cultureel gebruik van het gebouw mogelijk maken.
Ondersteunen/ontwikkelen van passende en respectvolle activiteiten in de Laurentiuskerk.

 

De bovengenoemde punten vertegenwoordigen de hoofdlijnen van het actuele beleidsplan en moeten als integraal gelezen worden. Het materiele tastbare gebouw dient als verbindende factor van de ziel van ons dorp dat zich uit als gemeenschappelijk gevoel. Dit is het hart van ons dorp, onze identiteit, onze leefbaarheid.

De wijze van financiering vindt onder andere plaats middels contributies, particuliere donaties, gebruikers-bijdragen en subsidies.

 

.

gallery/foto laurentiuskerk met toren vierlingsbeek zuidzijde
gallery/anbi logo