stichting LAURENTIUS
vierlingsbeek

Motivatie

 

Wat is er sinds de bekendmaking van sluiting van de Laurentiuskerk gebeurd?

Allereerst heeft een initiatiefgroep een globaal plan opgesteld en is dit huis aan huis voorgelegd aan de dorpsbewoners. Om te peilen in hoeverre het globale plan steun kon vinden bij de bewoners, had elke bewoner de gelegenheid om, middels inlevering van een handtekeningstrookje, dit kenbaar te maken. Op deze wijze zijn er in korte tijd maar liefst 975 handtekeningen ingeleverd. Dit op een inwoneraantal ouder dan 15 jaar van 2684 , ruim 35%.

 

Met dit draagvlak hebben de initiatiefnemers de Stichting Laurentius Vierlingsbeek (SLV) opgericht.

De samenstelling van het bestuur bestaat uit een voorzitter (J.J.M. Verbeeten), een secretaris (J.P.M. Verstegen) en een penningsmeester (R.M.S.M. Schaeffers). De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

 

 

gallery/interieur kerk
gallery/anbi logo